Bộ sưu tập

Hợp đồng mua bán chung cư cao tầng CT6 Văn Khê: Trước và sau khi ký Phụ lục số 3 Sửa đổi, bổ sung

TT

ĐIỀU KHOẢN CỦA   HỢP ĐỒNG (gốc)

ĐIỀU KHOẢN SỬA   ĐỔI BỔ SUNG

THEO PLHĐ SỐ 3

GHI CHÚ

1

Điều 1:Bên Bán   đồng ý bán và bên mua đồng ý mua 01 căn hộ thuộc tòa nhà chung cư CT6 cùng với   những đặc điểm dưới đây:1.1:   …….

Thời   gian bàn giao: Dự kiến   năm 2011

…….

1.2   Đặc điểm về đất xây dựng tòa nhà chung cư có căn hộ nêu tại khoản 1.1

Diện   tích đất sử dụng chung: Diện tích đất của toàn bộ khuôn viên nhà chung cư   2.666 m2.

Điều 1:Sửa đổi, bổ   sung quy định tại Điều 1 – Hợp Đồng Mua Bán+ Sửa đổi thời hạn bàn giao quy định tại khoản   1.1 Điều 1 Hợp Đồng Mua Bán thành: Ngày 30 tháng 11 năm 2012.

+ Bổ sung nội dung vào khoản 1.2 Điều 1 Hợp   Đồng Mua Bán như sau:

1.2   Đặc điểm về đất xây dựng tòa nhà chung cư có căn hộ nêu tại khoản 1.1

Diện   tích đất sử dụng chung: Diện tích đất của toàn bộ khuôn viên nhà chung cư   2.666 m2. Diện tích này là Thửa đất số    … thuộc tờ bản đồ số ……

 

–         Sửa đổi thời gian bàn giao nhà thành ngày   30/11/2012.

2

Điều 4: Quyền   và nghĩa vụ của Bên bán:4.1:   …….

4.2:   Nghĩa vụ của Bên bán:

a)….

b)   …..

c)…..

d)….

đ)…

e)….

f)…

g)….

Điều 2: Bổ   sung quy định tại điều 4 Hợp đồng mua bán:Bổ   sung mục h) taị khoản 4.2 điều 4 Hợp đồng mua bán với nội dung cụ thể sau:

h)   Có trách nhiệm thành lập Ban quản trị lâm thời của nhà CT6 khi chưa đủ điều   kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền   và lợi ích hợp pháp của Bên B khi sinh sống tại nhà CT6; tổ chức Hội nghị nhà   chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư CT6 trong thời hạn   180 ngày kể từ ngày đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để tổ chức Hội   nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật.”

–         Bổ sung thêm nghĩa vụ của Bên bán về việc có trách   nhiệm thành lập Ban quản trị lâm thời của tòa nhà CT6 và tổ chức Hội nghị Nhà   chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư CT6 trong thời hạn 6   tháng kể từ ngày đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3

Điều 5: Quyền   và nghĩa vụ của Bên mua5.1   Nghĩa vụ của Bên mua:

a)…

b)….

c)….

 

Điều 3: Bổ   sung quy định tại điều 5 Hợp đồng mua bán:3.1   Bổ sung mục d) tại khoản 5.1 Điều 5 Hợp Đồng Mua Bán với nội dung cụ thể như   sau:

“d)   Yêu cầu Bên A hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo nội dung dự án nhà chung cư đã được   cấp có thẩm quyền phê duyệt”

3.2   Bổ sung mục đ) tại khoản 5.1 Điều 5 Hợp Đồng Mua Bán với nội dung cụ thể như   sau:

“đ)   Yêu cầu Bên A tổ chức Hội nghị nhà chung cư CT6 lần đầu để thành lập Ban quản   trị nhà chung cư CT6 trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày đủ điều kiện theo quy   định của pháp luật để tổ chức Hội nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật.”

–         Bổ sung thêm quyền của bên mua được yêu cầu Bên   bán hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo nội dung dự án nhà chung cư đã được cấp có   thẩm quyền phê duyệt và quyền yêu cầu Bên bán tổ chức hội nghị nhà chung lần   đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư CT6 trong thời hạn 6 tháng kể từ   ngày đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

4

Điều 7: Chậm   trễ trong việc thanh toán và chậm trễ trong việc giao nhà:Hai   bên thống nhất trong việc chậm trễ thanh toán như sau:

7.1….

7.2….

7.3…

7.4   Nếu bên A chậm trễ giao nhà cho Bên B thì Bên B có quyền yêu cầu Bên A trả lại   tiền cho Bên B đồng thời Bên A phải chịu phạt 2% trên tổng giá trị Bên B đã nộp   ngay khi Bên B trả lại căn hộ.

Điều 4: Sửa đổi,   bổ sung Điều 7 Hợp Đồng  mua bán4.1   Các khoản từ 7.1, 7.2 và 7.3 Hợp Đồng Mua Bán giữ nguyên không sửa đổi

4.2   Khoản 7.4 Điều 7 Hợp Đồng Mua Bán được sửa đổi cụ thể như sau:

7.4   Trường hợp Bên A chậm trễ giao nhà cho Bên B theo thời hạn quy định tại khoản   1.1 ĐIỀU 1 Phụ lục này (chỉnh sửa khoản 1.1 Hợp Đồng Mua Bán) thì:

a)   Bên A phải chịu phạt do hành vi giao nhà chậm với mức phạt là 2% giá trị Hợp   Đồng Mua Bán.  Trong thời hạn 30 ngày kể   từ ngày hết thời hạn giao nhà Bên A có trách nhiệm thanh toán một lần và đầy   đủ cho Bên B khoản tiền phạt nêu tại điều này.

b)   Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 7.4.a) nêu trên thì Bên A sẽ phải   chịu thêm khoản tiền lãi đối với khoản tiền phạt nêu trên tương ứng với thời   gian chậm trả.  Mức lãi suất chậm trả   được áp dụng đối với trường hợp này là mức lãi suất nợ quá hạn áp dụng đối với   khoản vay nợ có thời hạn 12 tháng do Ngân hàng cổ phần Ngoại Thương Việt nam   công bố vào thời điểm thanh toán”

–         Bỏ quyền trả lại nhà nếu Bên A chậm giao nhà, thay   bằng quyền phạt 2% giá trị hợp đồng nếu Bên A chậm giao nhà (vào ngày   30/11/2012).

5

Điều 9: Bảo   hành9.1   Bên bán bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày bàn giao căn hộ.

9.2…..

9.3….

9.4   Bên mua có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Bên bán khi có hư hỏng thuộc diện   bảo hành.

9.5….

Điều 5: Sửa đổi,   bổ sung Điều 9 Hợp đồng mua bán5.1   Khoản 9.1 điều 9 Hợp Đồng Mua Bán được sửa đổi cụ thể như sau:

“   Bên A có trách nhiệm bảo hành công trình trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày hai bên   ký Biên bản bàn giao nhà căn hộ, nhưng không quá 60 tháng kể từ ngày   bàn giao đưa tòa nhà CT6 Văn Khê vào sử dụng”

5.2   Khoản 9.4 điều 9 Hợp đồng mua bán được bổ sung, sửa đổi cụ thể như sau:

“   Bên B có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Bên A khi có hư hỏng thuộc diện bảo   hành. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B, Bên A   có trách nhiệm thực hiện bảo hành sửa chữa các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu   Bên A chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên B thì phải chịu   trách nhiệm bồi thường.

–         Sửa tăng thời gian bảo hành công trình  từ 12 tháng lên 36 tháng.-         Bổ sung yêu cầu bên bán bảo hành trong thời gian   30 ngày kể từ khi bên mua thông báo yêu cầu bảo hành, nếu chậm bảo hành mà   gây thiệt hại cho bên mua thì phải bồi thường.

6

Điều 11: Cam kết   đối với phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và các công trình dịch vụ của   tòa nhà chung cư11.1   Bên mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích sàn căn hộ ghi trong Hợp đồng.   Bên mua được quyền sử dụng đối với các phần diện tích thuộc sở hữu chung   trong nhà chung cư bao gồm: Thang máy, thang chở hàng, cầu thang bộ, cầu   thang thoát hiểm, hành lang chung, hệ thống phòng cháy, chữa cháy chung và   không gian công cộng dưới mặt đất thuộc diện tích của khu đất của công trình   này.

11.2   Các diện tích và hạng mục cồng trình thuộc quyền sở hữu riêng của Bên bán:

a)   Tầng hầm là nơi trông giữ xe của chủ các căn hộ và khách.

b)   Tầng 1 là sở hữu riêng của Bên A.

11.3….

Điều 6: Sửa đổi   điều 11 Hợp đồng mua bán6.1   Khoản 11.1 điều 11 Hợp đồng mua bán được sửa đổi cụ thể như sau:

“Bên   B được quyền sở hữu riêng đối với diện tích sàn căn hộ ghi trong Hợp đồng.   Bên B được quyền sử dụng đối với các phần diện tích thuộc sở hữu chung trong   nhà chung cư bao gồm: Thang máy, thang chở hàng, cầu thang bộ, cầu thang   thoát hiểm, hành lang chung, hệ thống PCCC chung, tầng hầm khu vực để xe máy,   xe đạp của chủ các căn hộ và không gian công cộng trên mặt đất thuộc diện   tích của khu đất của công trình này.”

6.2   Khoản 11.2 điều 11 Hợp đồng mua bán được sửa đổi cụ thể như sau:

“   Các diện tích và hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu riêng của Bên A:

a)   Tầng hầm – khu vực để xe ôtô của chủ các căn hộ và khách.

b)   Tầng 1 và các diện tích khác thuộc Bên A

–         Các diện tích khác thuộc Bên A ở  khoản 11.2 điều 11 Hợp đồng mua bán là các   căn hộ chưa bán hết, các căn hộ đang được chủ đầu tư cho thuê, siêu thị….

Bạn có ý kiến hay lời bình về bài này, về vấn đề này trên Blog?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s